Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Balanswerk verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Indien nodig medische gegevens

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Balanswerk verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat soms ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming.Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom hebben we persoonsgegevens nodig?

Balanswerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Voor een zo goed mogelijke afstemming van onze dienstverlening

Bewaren van persoonsgegevens

Balanswerk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens zullen maximaal 7 jaar bewaard worden.

Persoonsgegevens delen met anderen

Balanswerk deelt uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Balanswerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sonja.balanswerk@gmail.com.

Balanswerk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek, heeft u het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Balanswerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sonja.balanswerk@gmail.com

Contactgegevens

Balanswerk
Sonja Kamminga
Kerklaan 13
1191 JB  Nes a/d Amstel

T: 06 10281606
E: sonja.balanswerk@gmail.co